Vaktsiinikindlustus: kes ja kuidas hüvitab patsiendile tekkinud kahju?

Blogi

Kommenteeri

Riigikogu võttis vastu ravimiseaduse muudatused, millega kehtestatakse alates 01.05.2022 vaktsiinikindlustus.

Milleks vaktsiinikindlustus ja millal selle alusel patsiendile kahju hüvitatakse?

Milleks vaktsiinikindlustus?

Vaktsineerimisest tekkinud kahjud on statistiliselt väga harvad. Samas neid eksisteerib. Vaktsiinikindlustuse eelisena tuuakse välja, et see aitab vähendada inimeste hirme vaktsineerimise ees. Nende kartuste leevendamiseks on vaktsiinikindlustuse kehtestanud ca 30 riiki maailmas. Kindlustuse eeliseks on, et kaitsepookimisest tekkinud tervisekahjustuste pärast ei pea inimene vaidlema vaktsiinitootjaga, kes on majanduslikult võimekas ja keeruline vastane.

Vaktsiinikindlustuse alusel hüvitatakse vaktsiinikahju, kui Eestis toimunud vaktsineerimise tagajärjel patsient sureb või patsiendil on tekkinud raske tervisekahjustus, mis kestab vähemalt neli kuud. Tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud.

Nõue aasta jooksul, menetlemine kuni pool aastat

Juhul, kui patsiendil on vaktsiinikahju tunnustele vastav olukord, siis on tal õigus esitada kahju hüvitamise nõue Eesti Haigekassale. See tuleb esitada 1 aasta jooksul pärast toimunut. Eesti Haigekassa kontrollib toimunu asjaolusid, mh küsitakse Ravimiameti seisukohta, et kas vaktsineerimise ja patsiendile tekkinud kahju vahel eksisteerib põhjuslik seos või mitte. Kui Ravimiamet tuvastab minimaalselt tõenäolise põhjusliku seose, siis olenevalt tervisekahjustuse raskusest tasub Haigekassa hüvitisena kuni 100 000 eurot järgmiselt:

  1) mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse korral 2000 eurot;

  2) keskmise raskusega raske tervisekahjustuse korral 10 000 eurot;

  3) raske tervisekahjustuse korral 25 000 eurot;

  4) väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot;

  5) üliraske tervisekahjustuse või surma korral 100 000 eurot.

Kuigi vaktsiinikindlustus jõustub alates 01.05.2022, siis COVID vaktsiinidest tingitud kahjud hüvitatakse ka tagantjärgi - kui patsiendil on kahjustus tekkinud COVID vaktsiinist enne seaduse jõustumist, siis on patsiendil õigus esitada Haigekassale kahju hüvitamise nõue kuni 01.05.2023.

Kahju hüvitamise nõue koos vajalike dokumentidega on võimalik esitada e-kirja teel, paberkandjal või patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Nõude esitamise parima viisi leidmiseks tuleks esmalt haigekassa kodulehel täita lühike küsimustik


Lisa kommentaar

Email again: